Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

toets afname

De periode van toets afname is alweer bijna afgerond. In januari/februari worden de M-toetsen van Cito (midden) afgenomen en in juni de E-toetsen (eind). Vanaf dit jaar zijn er wat wijzigingen in de afname.

Cito- kleutertoetsen

De kleutertoetsen van Cito hebben we afgeschaft. We zien dit niet langer als meerwaarde.

Entreetoets groep 7

De entreetoets in groep 7, nemen we ook niet meer af. We hebben voldoende informatie middels de M- en E-toetsen, om een gedegen preadvies te kunnen geven. De entreetoets is daarom niet langer van meerwaarde.

Eindtoets groep 8

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs moeten een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Het schooladvies voor vervolgonderwijs wordt gegeven door school. Dit advies is leidend. De eindtoets is hierbij een onafhankelijk tweede gegeven.

Voor de eindtoets groep 8, hebben we gekozen om over te gaan op Route 8, in plaats van de Cito eindtoets. Route 8 is een digitale, adaptieve toets, die door het ministerie is erkend als eindtoets. Het adaptieve karakter zorgt ervoor dat iedere leerling een unieke toets op eigen niveau kan maken.

Route 8 heeft een aantal voordelen:

- de toets is adaptief, ieder kind maakt de toets op zijn/haar niveau

- de toets wordt digitaal afgenomen

- afname gebeurt in één ochtend, duurt ongeveer 2 á 3uur, kinderen ervaren geen/minder stress hierdoor

- geen tijdsdruk voor kinderen, snelheid zegt niets over de kennis van inhoud

- vakken worden achter elkaar aangeboden (eerst rekenen, dan taal etc.)

- 1 scherm, 1 vraag, dit geeft overzicht voor kinderen

- er hoeft niet geoefend te worden, juist niet!

- kinderen mogen wel een oefentoets maken, zodat ze er al vertrouwd mee raken

 

Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd.

Voor vragen kunt u altijd bij de leerkrachten of bij Juf Wilma, of bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Mirjam van Ree, directeur

Media
  • cito

Kalender

19 februari -  Oudergesprekken
19 februari -  Raamuurtje
21 februari -  Oudergesprekken
21 februari -  Raamuurtje
01 maart -  Carnavalsviering
Jaarkalender >

Contact

IKC Raam
Bosveld 118 

5403 AG  Uden

Tel.: 0413 - 33 23 44
info@ikcraamuden.nl

kdvraam@kanteel.nl
harlekijn@kanteel.nl
bsoraam@kanteel.nl
Routeplanner >