Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

'huishoudelijke' mededelingen

We hebben wat ‘huishoudelijke’ mededelingen voor u op een rijtje gezet.

Wist u dat

Dat er een EXTRA FEESTDAG met een extra CONTINUROOSTER is ingelast op donderdag 4 juli van 8.45 uur tot 14.15 uur. Meneer Wim, juf Bernadet en juf Ria Kuijpers nemen deze dag afscheid van ons. Ze mogen vanaf de eerste vakantiedag, gaan genieten van een welverdiend pensioen.


We op 22 januari een ZEER INSPIRERENDE informatieavond hebben georganiseerd
‘het grote verschil tussen jongens en meisjes’ o.l.v. Hanneke Poot . Het is een avond waarop veel gelachen zal worden, u van het begin tot het eind geboeid zult zijn en waar waardevolle en herkenbare informatie wordt gegeven. Dus… save the date!

    
Het prettig is, als ouders die hun kinderen ophalen van school, achter de groene streep op het plein willen wachten. Op deze manier hebben de leerkrachten beter overzicht wanneer de kinderen opgehaald worden.

   
We een GEZONDE SCHOOL zijn en dat alleen GEZONDE TRAKTATIES!! zijn toegestaan! Cadeautjes worden echt NIET meer uitgedeeld. We willen hier geen onderscheid in maken.

   
We nog steeds dringend op zoek zijn naar overblijfkrachten (TSO) en dat zij daar 15 euro per keer voor ontvangen.

    
De vraag vanuit de TSO is gekomen, of u de namen van uw kind(eren) op de pakjes drinken etc. wilt zetten.

 
Groep 5 voortaan aan de zijkant van het gebouw naar binnen mag gaan.

       
Het helaas niet meer haalbaar is, om  foto’s van activiteiten en/of kinderen op de website of elders te plaatsen, dit in het kader van wet privacy.

  
De medezeggenschapsraad dadelijk de naam IKC-Raad draagt en dat zij nog op zoek zijn naar ouders van Kanteel-opvang kinderen, die dus jonger dan 4 jaar zijn.

   
Er kinderen ook spontaan acties hebben uitgezet voor Samenloop voor Hoop!

      
We ook dit jaar weer meedoen aan het BIG EVENT.

         Er nieuwe ouders hebben aangemeld voor ophalen ‘oud papier’ maar dat het

         ons enorm zou helpen, als er nog meer mensen zich aanmelden

Media
  • mededeling