Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Schoolreis groep 5, 6, 7

Het is bijna zover! Op woensdag 13 juni gaan we op schoolreisje. We gaan dit jaar naar de Efteling!  Zoals u weet, kosten schoolreisjes geld, vandaar deze brief. Wij vragen voor elk kind een bijdrage van € 20,00.  Voor ieder `volgend` kind vragen we € 17,50.  Wilt u deze bijdrage zo spoedig mogelijk (graag vóór 24 mei 2018) storten op rekening: NL18RABO 0151969825 ten name van basisschool de Springplank onder vermelding van: schoolreis en de naam en de groep van uw kind of kinderen.  Over het verloop van het schoolreisje wordt u te zijner tijd nog geïnformeerd. 
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u bij de leden van de werkgroep terecht. Alvast bedankt!