Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Welkom in groep 3b


Op deze site vindt u de laatste nieuwtjes en informatie van groep 3b.
Bezoek deze site regelmatig om op de hoogte te blijven.

 juffrouw Geertje van Dalsum-Martens:                                              juffrouw Marieke van der Steen:
 maandag, dinsdag                
                                                                     woensdag, donderdag, vrijdag
 g.vandalsum@kiemuden.nl                                                                           m.vandersteen@kiemuden.nl

juffrouw Maud van Kessel, LIO Stagiaire
maandag, dinsdag

We starten met kern 4

Na alle toetsen van kern 3: letterleestoets, woordleestoets, fonemen dictee en woorddictee zijn we vandaag begonnen met kern 4 van Veilig leren lezen! In deze brief geven wij u informatie over de inhoud van deze kern.

Thema kern 4: Waar woon jij? Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen, onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts.
Letters en woorden lezen in kern 4 De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.

 De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

·       eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘schr’, zoals: schram, schroef;

·       tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: mandje, kraampje, stoeltje;

·       eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘dt’ of ‘bt’, zoals: vindt, krabt;

·       eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht;

·       eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘a’, ‘o’ of ‘u’, zoals: sla, vlo, nu;

·       eenlettergrepige woorden die eindigen met een cluster van drie medeklinkers zoals: worst, markt;

·       eenlettergrepige woorden die beginnen met een cluster van drie medeklinkers, zoals: strik, spleet;

·       tweelettergrepige woorden zoals: zwembroek, schatkaart.

 

Samen lezen stimuleert!

Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze nog prima te gebruiken! Kinderen smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu uw kind al heel wat letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de tekst laten lezen. Soms herinnert een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring!

 

Media
  • kim vll