Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Kinderopvang binnen KC Raam

Kindcentrum Raam biedt vanuit basisschool de Springplank de mogelijkheid om uw kind(eren) tijdens de middagpauze gebruik te laten maken van tussenschoolse opvang (overblijven). 

KC Raam heeft een kinderdagverblijf, peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang in één gebouw, gevestigd in Uden. 
Kom eens een keer kijken, je bent van harte welkom!